This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Khét Vàng, Việt lai Mỹ – BGC012

Khét Vàng, Việt lai Mỹ  GVLM004

 

Gà Vàng, Win 1 – BGC011

Gà Vàng, Win 1  GVLM005

 

Gà chuối Gấm,Win1 – BGC010

Chuối Gấm,Win1  GVLM006

Gà Úa,Việt lai Mỹ – BGC009

Gà Úa,Việt lai Mỹ  GVLM007

 

Gà chuối Bông, Tre Mỹ Rặc – BGC008

Chuối Bông, Tre Mỹ Rặc  GTM006

Gà chuối Bông, Tre Mỹ Rặc – BGC007

Chuối Bông, Tre Mỹ Rặc  GTM006

Gà Điều, Tre Mỹ – BGC006

Gà Điều, Tre Mỹ  GTM009

Gà Chuối Vàng, Tre lai Mỹ – BGC005

Chuối Vàng, Tre lai Mỹ  GTM010

 

Gà Điều Đỏ,Mỹ_F1 – BGC003

Điều Đỏ,Mỹ F1  GNM006

Gà Chuối Đen, Tre lai Mỹ – BGC004

Chuối Đen, Tre lai Mỹ  GTM011

 

Gà Điều Đỏ, Mỹ F1 – BGC002

Điều Đỏ, Mỹ F1  GNM004

Gà Xanh Điều,Mỹ F1,Win 11

Xanh Điều,Mỹ F1,Win 1  GNM005

Một số bí quyết chọn gà chọi từ kinh nghiệm chơi gà

GaChoi

Gà chân xanh chân vàng hay còn gọi là nhật nguyệt cước kê. Gà này có tánh linh, biến thế rất hay. Tuy nhiên không

BÍ quyết chọn gà quỉ

8e79cca7bb9f0b6a372cb7d1a7e62a2c

Lưỡng dực trường tồn” Đôi cánh gà nòi là bộ phận làm thăng bằng thân mình khi bị thất thế, bay có cao, nạp có mạnh,

Cách tuyển chọn gà chọi hay

Hiện nay có rất nhiều sư kê trong dân gian cũng như những sư kê thành danh trong cộng đồng gà chọi Việt Nam. Mỗi sư kê

Đặc điểm xem tướng gà chọi hay – linh kê dị tướng

Tổng hợp 24 đặc điểm xem tướng gà chọi dị tướng như sau: Gà chọi tử mị: Lúc ngủ nhìn vào như con gà chết Gà phụng (


Mua Bán Gà Chọi – Gà Chọi Hay – Bán Gà Chọi – Bán Gà Chọi Hay