Tông truyền xem vảy gà đá cực đỉnh

Sơ Lược Về Chân gà

Chân gà có 4 ngón:

Ngón giữa:Dài nhất,gọi là ngón ngọ

Ngón ngoài cùng gọi là ngón ngoại

Ngón trong cùng gọi là ngón nội

Ngón nhỏ,ngắn gọi là ngón thới

Ngón ngọ có 18_19 vảy: gà thường

Ngón ngọ có 20_21 vảy:gà tạm

Ngón ngọ có 22 vảy trở lên: gà tốt

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>