Tìm hiểu về Ô Kít – Chiến kê ngoại quốc!

102201219539977

Chú gà này nguồn gốc từ nước ngoài. Chủ gà có cách chơi khá độc. Lai gà nòi Việt Nam với các dòng gà Ngoại quốc

Ô Kít - Chiến kê ngoại quốc

Ô Kít Lông 1

 

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>