song ngư nam và thiên bình nữ

Sự kết hợp giữa Song Ngư – Thiên Bình

Những Thiên Bình sinh từ 4/10 đến 13/10 bị đồng chi phối bởi Bảo Bình, họ rất cấp tiến. Họ không cho bạn tình yêu