Renegade

Bất ngờ “Niềm tự hào của người Mỹ” tung video kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75

Bắt đầu từ mẫu xe đầu tiên Willys MA phục vụ trong quân đội cho đến những mẫu xe dân sự như ngày nay là