ngày trùng tang liên táng

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 11/1/2020

Sinh năm : 1956 – Bính Thân Mất năm : 4-2-2020, (Giờ: Tý (23h-01h) – ngày: Đinh Sửu – tháng: Mậu Dần – năm: Canh Tý) – 65 tuổi Theo Năm mất Thiên

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 6/5/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 22/1/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 25/8/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 16/5/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 9/9/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 2/6/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 1/6/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 2/1/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là