mơ thấy chó

Giấc mơ sẽ phản ánh bao nhiêu % sự thật ngoài đời?

Giấc mơ phản ánh bao nhiêu % sự thật ngoài đời?

Vậy ngôn ngữ của tiềm thức là gì? Đó chính là biểu tượng (mộng tượng). Một biểu tượng tức là một dấu hiệu, một hình