Khu ổ chuột

Đến thăm Penthouse – Khu ổ chuột ở Hong Kong

Có lẽ ước muốn của ông Chan sẽ khó thành hiện thực sớm. Vì thời gian đợi nhà trung bình của các gia đình tại