gà chọi chiến

Khét Vàng, Việt lai Mỹ – BGC012

Khét Vàng, Việt lai Mỹ  GVLM004

 

Gà Vàng, Win 1 – BGC011

Gà Vàng, Win 1  GVLM005

 

Gà Điều, Tre Mỹ – BGC006

Gà Điều, Tre Mỹ  GTM009

Gà chuối Bông, Tre Mỹ Rặc – BGC007

Chuối Bông, Tre Mỹ Rặc  GTM006

Gà chuối Bông, Tre Mỹ Rặc – BGC008

Chuối Bông, Tre Mỹ Rặc  GTM006

Gà Úa,Việt lai Mỹ – BGC009

Gà Úa,Việt lai Mỹ  GVLM007

 

Gà chuối Gấm,Win1 – BGC010

Chuối Gấm,Win1  GVLM006

Gà Chuối Vàng, Tre lai Mỹ – BGC005

Chuối Vàng, Tre lai Mỹ  GTM010

 

Gà Xanh Điều,Mỹ F1,Win 11

Xanh Điều,Mỹ F1,Win 1  GNM005

Gà Điều Đỏ, Mỹ F1 – BGC002

Điều Đỏ, Mỹ F1  GNM004

Gà Chuối Đen, Tre lai Mỹ – BGC004

Chuối Đen, Tre lai Mỹ  GTM011

 

Cách tuyển chọn gà chọi hay

Hiện nay có rất nhiều sư kê trong dân gian cũng như những sư kê thành danh trong cộng đồng gà chọi Việt Nam. Mỗi sư kê

Thêm một cách chọn và nuôi gà chọi cực hay

Ở thời-đại phong-kiến, nhiều quốc-gia trên thế-giới có tục lệ chơi đá gà, một tục lệ thường được các vị vua chúa và quan-lại trong

Đặc điểm xem tướng gà chọi hay – linh kê dị tướng

Tổng hợp 24 đặc điểm xem tướng gà chọi dị tướng như sau: Gà chọi tử mị: Lúc ngủ nhìn vào như con gà chết Gà phụng (

Bí quyết xem chân gà bí truyền

Phép xem chân gà bí truyền   

Bí quyết chọn cựa gà chọi

Chân gà có cựa gà. Cựa gà có nhiều dạng, trong đó có cựa hay, cựa dở, và có tên gọi khác nhau. Dù là