đổi lịch âm dương online

Hướng dẫn đổi ngày 21 tháng 7 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 21Tháng: 7 Năm: 2020 Thứ 3 ngày 1/6/2020Ngày: Ất SửuTháng: Quý MùiNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 14 tháng 4 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 14Tháng: 4 Năm: 2020 Thứ 3 ngày 22/3/2020Ngày: Đinh HợiTháng: Canh ThìnNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 12 tháng 11 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 12Tháng: 11 Năm: 2019 Thứ 3 ngày 16/10/2019Ngày: Quý SửuTháng: Ất HợiNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 28 tháng 7 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 28Tháng: 7 Năm: 2019 CN ngày 26/6/2019Ngày: Bính DầnTháng: Tân MùiNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại

Hướng dẫn đổi ngày 29 tháng 12 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 29Tháng: 12 Năm: 2018 Thứ 7 ngày 23/11/2018Ngày: Ất MùiTháng: Giáp TýNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 5 tháng 5 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 5Tháng: 5 Năm: 2018 Thứ 7 ngày 20/3/2018Ngày: Đinh DậuTháng: Bính ThìnNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 27 tháng 1 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 27Tháng: 1 Năm: 2018 Thứ 7 ngày 11/12/2017Ngày: Kỷ MùiTháng: Quý SửuNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 29 tháng 8 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 29Tháng: 8 Năm: 2017 Thứ 3 ngày 8/7/2017Ngày: Mậu TýTháng: Mậu ThânNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 23 tháng 5 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 23Tháng: 5 Năm: 2017 Thứ 3 ngày 28/4/2017Ngày: Canh TuấtTháng: Ất TỵNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 5 tháng 10 năm 2016 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 4Ngày: 5Tháng: 10 Năm: 2016 Thứ 4 ngày 5/9/2016Ngày: Canh ThânTháng: Mậu TuấtNăm: Bính Thân Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên