cảng Cái Mép

Cụm cảng Cái Mép đem thêm lợi thế cho khu đô thị mới Phú Mỹ

link nhà

Theo quy hoạch, khu đô thị mới Phú Mỹ đóng vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển quốc tế, dịch vụ, du lịch,