an như thế nào để giảm cân

Uống nước mía mà cho thêm thứ này sau đúng 1 tuần giảm được 6kg

Bạn có gắng uống hết một lít nước này nhé và sau khoảng 30 giây bạn sẽ nhận thấy kết quả ngay vì khi nước